Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: mgok@iodlidzbark.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. zapewnienia ochrony wypożyczanego sprzętu między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia sprzętu lub zwrócenia go w stanie uszkodzonym:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • podanie danych osobowych jest warunkiem wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego, a niepodanie tych danych będzie skutkowało tym, że nie będą Państwo mogli skorzystać ze sprzętu, który jest własnością Ośrodka,

 1. w celu realizacji wydarzeń/konkursów/wystaw organizowanych przez nasz Ośrodek:

 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO – w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku zbierania oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na wzięcie udziału w wydarzeniu,

 1. w celu skontaktowania się z Państwem na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego:

 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO

 • podanie danych osobowych do celów wymienionych w lit. b i c jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało tym, że nie będą mogli Państwo brać udziału w wydarzeniu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w punkcie 3 celach do czasu:

 1. kiedy będą Państwo korzystać z wypożyczonego sprzętu w przypadku jego wypożyczenia,

 2.  do odwołania zgody w przypadku udziału w konkursach, imprezach, festiwalach organizowanych przez Ośrodek,

 3. udzielenia informacji na podstawie przesłanego zgłoszenia albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak nasi partnerzy lub współorganizatorzy wydarzeń, np. Urząd Miasta i Gminy Lidzbark lub lokalna prasa.

 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6.  

​​PUBLIKACJA WIZERUNKU

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: mgok@iod.lidzbark.pl

 3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej Ośrodka oraz profilu Facebook prowadzonym przez MGOK w Lidzbarku. Publikacja wizerunku ma na celu promowanie działań naszego Ośrodka.

 4. Podstawy prawne przetwarzania:

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • wyłącznie w celu promocji działań Ośrodka poprzez publikację wizerunku,

   • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

   • podanie danych osobowych jest dobrowolne,

   • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało tym, że nie wizerunek zostanie niezwłocznie usunięty ze strony internetowej i profilu Facebook. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Dane osobowe w zakresie wizerunku będą ujawniane Urzędowi Miasta i Gminy Lidzbark w celu opublikowania wizerunku na stronie i profilu Facebook zarządzanymi przez Urząd.

 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

​​

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1.  Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: mgok@iodlidzbark.pl

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego.

 4. Podstawy prawne przetwarzania:

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem,

   • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

   • podanie danych osobowych jest dobrowolne,

   • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia informacji na podstawie przesłanego zgłoszenia albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.

 2. Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych, takim jak dostawcy oprogramowania, w celu zapewnienia jego funkcjonalności i bezpiecznej pracy.

 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

baner prawa