Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jarmarki Lidzbarskie

Czcionka:

Historia jarmarków

W średniowieczu była to jedna z podstawowych form wolnego handlu, głównie hurtowego. Jarmarki organizowano corocznie w stałych terminach, najczęściej przy okazji święta kościelnego. Przywileje świeckie i kościelne gwarantowały kupcom bezpieczeństwo osobiste i nienaruszalność mienia (pokój jarmarczny, pokój królewski, pax Dei), a miejscowe władze miały obowiązek ograniczyć na czas jarmarku cechowy monopol sprzedaży i nadzorować prawidłowość dokonywanych transakcji (miary, wagi, ceny). Jarmarki trwały od 1-2 dni do 2 tygodni. Niekiedy na jarmarkach czas ten dzielono na terminy wystawiania towarów, zawierania umów i rozliczania zobowiązań. Masowy napływ na jarmarki kupców i klientów przyczyniał się do rozkwitu miast jarmarcznych. Od początku XII wieku funkcjonowały jarmarki, na których wymieniano towary z Bliskiego Wschodu oraz zachodniej i północnej części Europy. Najpopularniejsze były jarmarki szampańskie. Jarmarki pełniły również rolę wystaw i giełd towarowych, a transakcje oparte były głównie na kredycie. Rozwijały się rozmaite formy zobowiązań i spółek handlowych. W XVI wieku wraz z rozwojem komunikacji i pojawieniem się nowych form handlu rola jarmarków znacząco się zmniejszyła. (źródło: Wikipedia)

Jarmarki Lidzbarskie

W Lidzbarku organizowane są:

Idee Jarmarków Lidzbarskich:

  • stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań twórców ogólnie pojętego rękodzieła oraz odbiorców poszukujących niepowtarzalnych ozdób,
  • umożliwienie twórcom nie tylko sprzedaży ręcznie wykonanych prac, ale przede wszystkim zorganizowanie przestrzeni do stworzenia wystawy swoich dzieł i prezentacji talentu.

Cele Jarmarków Lidzbarskich:

  • promocja rodzimych twórców zajmujących się rękodziełem artystycznym,
  • promocja galerii i miejsc, w których prezentowane jest rękodzieło,
  • możliwość spotkania się i poznania twórców, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji,
  • propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań przez prezentowanie różnorodnych form aktywności artystycznej,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z oryginalnymi przedmiotami,
  • przedstawienie odbiorcom atrakcyjnej i niepowtarzalnej oferty, dalekiej od masowej produkcji

Do współpracy zapraszamy wszystkich rękodzielników, twórców ludowych, rzemieślników, a także szkoły, stowarzyszenia i grupy twórcze.

 

Bożonarodzeniowy Jarmark Sztuki w Lidzbarku.

Bożonarodzeniowy Jarmark Sztuki w Lidzbarku.

Jarmark Wielkanocny 2017

Jarmark Wielkanocny 2017

Jarmark Bożonarodzeniowy 2016.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2016.

Wielki Jarmark Wielkanocny.

Wielki Jarmark Wielkanocny.

Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy.